Hvad betyder 1.pr

Startside

Startside Siden sidst Fisen Baba Historie Retriverlink Hvad betyder 1.pr

 

- 1. præmie (rødt bånd) gives til en typisk og i alt væsentligt rigtigt bygget hund, hvis fortrin er så væsentlige, og hvis fejl er så uvæsentlige, at den kan siges at være en fortrinlig repræsentant for sin race.

- 2. præmie (blåt bånd) gives til en hund af meget god type og bygning, hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race.

- 3. præmie (gult bånd) gives til en hund af god type, hvis eksteriørfejl ikke er af en sådan art, at den kan siges at være en dårlig repræsentant for sin race.

Der kan endvidere gives KIP eller 0-præmie.

KIP (kan ikke præmieres) betegner, at dommeren ikke kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener.

0-præmie er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl.

Hundene fra den bedste kvalitetsgruppe (1. præmie-hundene) deltager i konkurrencebedømmelser, hvor de bedste placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder og modtager henholdsvis et rødt, blåt, gult eller grønt bånd.
Hunde af ekstra høj kvalitet kan her tildeles betegnelsen certifikatkvalitet (CK), som vises ved, at hunden tildeles et lilla bånd. De hunde, der i de officielle klasser opnår betegnelsen CK, går videre til den næste konkurrenceklasse.

Birgitte Windfeld-Hansen ,Egebjergvej 34 , Vridsted , 7800 Skive ,Telefon 97 54 73 03 Mobil 20 11 79 16 mail to