pasning af koi umiddelbart efter hjemtagning

 

Start
Op
Sidste nyt
Orkideer
Pileflet
Bonsai
Have og planter
Havens fugle
Turen går til Japan
KHV 2005 Japan
Havedammen fra start
Vinterstue med koier
Natursøen i marken
Nishikigoi
Løse mink
Vandtemperatur 2008
Link
sitemap
English
Jordskælv
prissammenligning
Tyveri
Besynderlige ting
Koi nut
ny side


Start Op vandskift pasning af koi umiddelbart efter hjemtagning Bakteriel infektion Chekliste ved sygdom Vandkvalitet Ilt til dine koi Lær at fange dine koier apotek til havedammen salt Omregner Parasitter Microskop Trådagler Billeder af parasitter Fodring Virkon S Slagskader
pasning af koi umiddelbart efter hjemtagning
på Sakais hjemmeside står der følgende :

MR. SAKAI'S RECOMMENDED CARE METHOD FOR THE KOI
AFTER SHIPPING AND TRAVELINGIMMIDIATE CARE AT THE AIRPORT

If you are used to handling Koi, upon receiving the package at the airport, open the box and open the plastic bag in order to provide OXYGEN. But if you are not experienced in doing this, bring the box, which contains the fish straight to your home.

You shall quarantine and care for your newly arrived Matsunosuke Koi in your pond for one to two weeks. The best way to quarantine Koi varies according to the country and local climatic conditions where the Koi is received. The water temperature, Koi care method, the available drugs, water quality can vary significantly depending on the climate of the country and the region. Ways to adjust these elements also vary country to country, region to region, and pond to pond. Although we provide a common Koi care method below, it is advised to the Koi owner that he/she goes to the local Koi store personally and consult with them.

THE STANDARD KOI CARE METHOD UPON RECEIVING THE SHIPPMENT

The method described below is only one of the many ways how koi can be cared for. Depending on the existing level of oxygen, water temperature, or water quality, the required time for the care and recovery from traveling varies. In your area if you have access to medications that are formulated to improve the general health of koi, administration of such medication will aid in faster recovery.

CARE IN SALT WATER BATH

Keep the Koi in a pond/tank with salt water for 4~5 days after the arrival.
Salt water for the pond is created in the following manner:

 • Do not put all the necessary SALT all at once.
 • Put 5 Kg of salt per 1 ton of water.
 • Put 3 Kg of salt per 1 ton of water on the First day
 • Add 2 Kg of salt per 1 ton of water on the Second day.

Try to keep the water quality clean by making sure that the filtration system is working.

5 kilograms is equal to 11.02 pounds
1 tons (metric) is equal to 1.10 tons (short)
1 tons (metric) is equal to 0.98 tons (long)
You can convert units at this link.CARE WITH SOFT FOOD

Staring around the 6th day, you may feed the fish with small quantities of soupy food. Consistency of such soupy food should resemble that of rice porridge.

Soupy food can be made in the following manner:

 • Place the dry food into a bowl with water. The dry food will become like soup.
 • Introduce a small quantity of this soupy food and make sure to monitor the condition of the Koi.
 • Think of the Koi as a person who just went through a stomach surgery and try to make the digestive effort to be light.
 • Koi will be eager to eat more food more than what it ought to have. Thus, it is critically important to withhold regular food and feed only a small volume of soupy diet for several days in a row.
 • Then the volume of food may be increased, but very slowly. At this point the hardness of the food may also be gradually increased. Around the 14th day of quarantine period, normal Koi food may be provided.TAKE TIME TO OBSERVE AND ACT QUICKLY FOR THE FOLLOWING:

 • Monitor the Koi behavior very closely.
 • Stop feeding at once if the Koi are in a corner or a perimeter forming a small group.
 • Stop feeding the Koi if the way it swims does not look normal.


 

dansk

hr SAKAI'S ANBEFALEDE OMHU METODE NEMLIG DEN KOI EFTER AFSKIBNING OG Flyttende sig IMMIDIATE OMHU I lufthavnen Selv om du er plejede omgang Koi , på modtager den pakke i lufthavnen , lukke op den boks og lukke op den plastik pose for at levere Ilt. Men selv om du er ikke prøvet i gør indeværende , overbringe den boks , hvilke indeholder den fisk glat hen til jeres hjem. Jer skal karantæne og bekymre om jeres nyankommen Matsunosuke Koi i jeres gruble nemlig sig hen til to ugens. Den bedst måde hen til karantæne Koi skifter i overensstemmelse med den landskab og lokal klima kår der hvor den Koi er indkomne. Den vand temperatur Koi omhu metode , den anvendelig narkotiske midler , vand seriøs kunne forandre vigtigt afhænger oven på den klima i den landskab og den område. Veje hen til indstille disse elementer ligeledes forandre landskab hen til landskab , område hen til område , og gruble hen til gruble. Selv om vi levere en simpel Koi omhu metode nedenstående , den er adviserede hen til den Koi indehaver at han / hun går hen til den lokal Koi opmagasinere jeg for mit vedkommende og høre hos sig.

 Den metode beskrevet nedenstående er bare sig i den mange veje hvor koi kan omhu nemlig. Afhænger oven på den nærværende bringe i niveau i ilt , vand temperatur , eller vand seriøs , den krævede gang nemlig den omhu og opsving af flyttende sig skifter. I jeres område selv om du har adgang hen til medications at er formulere hen til hjælpe på den general helbred i koi , administration i sådan medication vil ophjælpe i hurtigere opsving. OMHU I SALT VAND Bad Opbevare den Koi i en gruble / akvarium hos salt vand nemlig 45~ dage efter den ankomst. Salt vand nemlig den gruble er skabt i den næste smag : Lave ikke opstille en hel nødvendig SALT pludselig. Opstille 5 Kg i salt per 1 ton i vand. Opstille 3 Kg i salt per 1 ton i vand oven på den Først dag Sammenlægge 2 Kg i salt per 1 ton i vand oven på den Other dag.

 

Prøve hen til opbevare den vand seriøs ren af gør sikker at den filtration ordning er i orden. kilograms er lig 11.02 hamre tons ( meter- ) er lig tons ( lille ) tons ( meter- ) er lig tons ( længe ) Jer kunne omforme enheder herover samkøre. OMHU HOS SAGTE Næring Stjerne omkring den 6th dag , det må du gerne affodre den fisk hos små partier i suppe næring. Konsistens i sådan suppe næring burde ligne at i ris porridge. Suppe næring kan skabt i den næste smag : Opstille den gold næring i en hoved hos vand. Den gold næring vil blive lige suppe. Indbringe en ringe mængde heraf suppe næring og sikre hen til dataskærm den betingelse i den Koi. Hitte på den Koi nemlig en pågældende hvem netop blev igennem en mave operativ behandling og prøve hen til skabe den udtog indsats at blive oplyse. Koi vil være ivrig efter at gøre indtage flere næring flere hvad sig bør nyde. Herigennem , den er betænkelig betydelig hen til indeholde sand næring og affodre kun få ringe volumen i suppe kost nemlig adskillige dage i rad. Så er der ikke mere den volumen i næring må være forøgede , men nok så langsomt. På dette tidspunkt den hårdhed i den næring måtte også være lidt efter lidt forøgede. Omkring den 14th dag i karantæne periode , normal Koi næring må være hvis eller. Tage sig tid til at EFTERLEVE OG OPFØRE RASK NEMLIG DEN Næste : Dataskærm den Koi opførsel nok så tæt. Stop opfodring med det samme selv om den Koi er i en afkrog eller en perimeter danner en ringe sammenstille. Stop opfodring den Koi selv om den måde sig badedragt gør ikke lede normal.

 

Startsidste nythavedammenVinterstue

 

copyright © 2003 B.W-H