Bakteriel infektion

 

Start
Op
Sidste nyt
Orkideer
Pileflet
Bonsai
Have og planter
Havens fugle
Turen går til Japan
KHV 2005 Japan
Havedammen fra start
Vinterstue med koier
Natursøen i marken
Nishikigoi
Løse mink
Vandtemperatur 2008
Link
sitemap
English
Jordskælv
prissammenligning
Tyveri
Besynderlige ting
Koi nut
ny side


Op vandskift pasning af koi umiddelbart efter hjemtagning Bakteriel infektion Chekliste ved sygdom Vandkvalitet Ilt til dine koi Lær at fange dine koier apotek til havedammen salt Omregner Parasitter Microskop Trådagler Billeder af parasitter Fodring Virkon S Slagskader

Bakterielle problemer samt svampe-infektioner hos koier

Svampesygdomme er for det meste en følgesygdom til bakterielle problemer, derfor er det en god ide at prøve at holde dårlige bakterier nede, og bakterielle problemer er som oftest et problem hvis der er parasitter der har fået adgang, og parasitterne får som regel adgang hvis du har en dårlig vandkvalitet eller du har en koi med dårlig immunforsvar.

Hvorfor du har en koi med dårlig immunforsvar ? det kan der være mange grunde til. Men igen dårlig vandkvalitet er som regel en synder, dårlig foder , mangel på foder . Overfodring ? gir dårlig vandkvalitet. Igen det kan også bare være en svag koi . men det starter næsten altid med at der er noget der kiksede med vandkvaliteten , så får du stressede koier, stressede koier er lettet ofte for parasitter, behandler du ikke for parasitterne kommer efterfølgende bakterielle problemer for til sidst svampeinfektioner.

Dog skal siges at hvis du har granitkanter på din dam der ligger nede i vandet for at skjule dugen, kan dine koier også let få sår skader, som giver adgang til dårlige bakterier .

Jeg holder på det er bedre at forebygge end at skulle helbrede / behandle, så derfor :

Hvordan holder du dit vand året rundt  for at undgå disse problemer ?


VINTER :
Du lader dit filter køre hele vinteren men med en lille pumpe . Vandet bliver ikke renset for ammoniak, nitrit og nitrat, men bliver renset for alt andet snavs  hvor de dårlige bakterier har mulighed for at gro.

Du skal forsat rense dit filter (slamme ud), og du skal forsat skifte vand. Slam er nemlig grobund for de dårlige bacterier.

Jeg slammer ud hver 14. dag i vinter halvåret og skifter 10 % vand

Du kan i handlen finde forskellige produkter , der kan holde forskellige dårlige bakterier nede.
PRO 100 kan bruges helt ned til 4 grader . Derfor har jeg i efteråret givet min havedam en kur med pro 100, når vi igen kommer over 6 grader i dammen , vil de få en ny kur .

Du kan også give clay, på den måde for dine koier mineraler.

FORÅR :

Når vi har en stabil temperatur på 8 grader eller over kan du starte med at fodre med Wheat-germ men kun 1-2 gange om ugen. Husk dit biologiske filter først starter ved 12 grader.

Du skal forsat husk at slamme ud i dit filter og du skal forsat skifte 6-10 % vand om ugen, heller 10 % end 6 %.

Jo mere du fodre jo mere vigtig er det at du får passet dit filter.

Har du planter i dammen er det vigtig at du får dem pottet om til frisk ler/muld for her er der virkelig grobund for dårlige bakterier.

Lad ikke vandfaldet køre om natten, for så for du alt for stor afkøling . sæt evt. en timer på , så det tænder og slukker automatisk.

Nå vi når 14-15 grader kan du begynde at fjerne de blade der er røget i dammen i løbet af vinteren.

SOMMER :

Nu skulle dit filter gerne være oppe og køre på fuld tryk, I denne periode  slammer jeg filter ud 2-3 gange om ugen og skifter 10 % vand.

EFTERÅR : inden vi kommer under 16 grader checker du dine koier for parasitter og får behandlet. på denne måde giver du dine koier en god start på vinteren.

Lad ikke vandfaldet køre om natten, for så for du alt for stor afkøling . sæt evt. en timer på , så det tænder og slukker automatisk.

Igen behandler du dammen  mod dårlige bakterier med  Aquabio eller PRO100. Kan købes hos www.edokoi.dk

Inden vinteren sætter ind skal du sikre dig at dine ammoniak-  nitrit- og nitrat- målinger er 0,00 , vinteren er lang og målinger på ammoniak nitrit og nitrat vil gøre det vanskelig for dine koi'er at komme helskindet igennem vinteren.

 

 

Startsidste nythavedammenVinterstue

 

copyright © 2003 B.W-H